23/05/2024

Tag: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tùy hỷ!

Tùy hỷ!

Bệnh thì có bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh có duyên và bệnh... vô duyên. Bệnh vô duyên là bệnh không ...

“Rối loạn…”

“Rối loạn…”

Các chuyên gia, người thì gọi nó là "Rối loạn dương cương", người thì gọi "Rối loạn cương dương", người ...

“Cái ăn”

“Cái ăn”

Nhiều người nói kinh Kim Cang đọc thấy nóng cả người, thậm chí có người bị tẩu hỏa nhập ma nhưng ...

Bệnh Tự tỏa 3

Bệnh Tự tỏa

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cứ 100 người thì có 18,2 "người" mắc bệnh tâm thần, nặng hoặc nhẹ. ...

Page 2 of 6 1 2 3 6

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu