Mớicập nhật

Banner-Party-Now-345x160pix

Nhịp cầudoanh nghiệp

DN+ banner-Relax-new

Ông Phạm Ngọc Tuấn: Sự tử tế cần được đặt lên trên yếu tố chuyên nghiệp

Sau những năm dài giữ nhiều vị trí quan trọng: Phó tổng giám đốc Công ty TIE, Phó tổng giám đốc thứ nhất của Samsung Vietnam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sametel, Chủ tịch liên doanh SCS, Tổng giám đốc Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn... ông Phạm Ngọc Tuấn tiếp tục không cho mình nghỉ ngơi với IMT - Viện Phát triển...

Xem thêm
Banner-Goc-tho-345x160pix

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Đăng kí theo form bên dưới

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu