30/10/2020

Tag: Làm việc từ xa

Làm việc từ xa

Làm việc từ xa

Quyển sách Remote: Office Not Required (Làm từ xa: Không cần văn phòng) của Jason Fried và David H. Hansson ...

Mới cập nhật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản mới!

Đăng kí theo form bên dưới

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu