27/10/2021
Phan Chánh Dưỡng

Phan Chánh Dưỡng

Giảng viên thực tiễn lĩnh vực quản lý. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, TP. HCM. Ông Phan Chánh Dưỡng là Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Khu Chế Xuất Tân Thuận tại TP. Hồ Chí Minh. Giảng viên môn Tiếp thị địa phương trong học kỳ Xuân của năm học 2003-2004. Ông có bằng Cử nhân Vật Lý ngành Điện tử của Viện Đại học Sài Gòn, Phân khoa Khoa học. Thành viên Nhóm Tư vấn Kinh tế cho Thủ Tướng. Ông Dưỡng còn là nghiên cứu viên tại Trung tâm Doanh nghiệp và Chính phủ của Trường Quản lý Nhà nước John. F. Kennedy thuộc Đại học Harvard.
 

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu