23/07/2024

Tag: KTNN 1084

Nhịp điệu thơ ca - 1

Nhịp điệu thơ ca

Trong nghĩa khái quát, nhịp là sự phân biệt trong một chuỗi ngữ lưu, được đánh dấu bằng chỗ ngừng, ...

Page 1 of 2 1 2

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu