21/07/2024

Tag: đầu bếp

Truyện ngắn: Đầu bếp

Đầu bếp

Minh hoạ: Hoàng Tường Truyện ngắn của Andy Weir (Mỹ) “Là Doris phải không?”, ông bác sĩ hỏi. “Dạ”. “Doris, ...

Page 1 of 2 1 2

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu