23/05/2024

Tag: Du lịch tâm linh

Chùa làng quê - 05

Chùa làng quê

Cùng với ngôi đình, ngôi chùa làng là hai biểu tượng của làng quê đã có từ ngàn xưa khi ...

Chùa phố -1

Chùa phố

Chùa làng, vốn là tài sản của làng, “một đêm thức dậy thành chùa phố”. Sáng thật sớm, sương ban ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu