22/07/2024

Quotes

Những danh ngôn, Quotes truyền hứng của các doanh nhân thành đạt để có những bài học hữu ích cho bản thân. Những câu nói hay về cuộc sống...danh ngôn nổi tiếng của các vĩ nhân trên thế giới.

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu