19/04/2024

Tag: yêu thương

Yêu và thương...-6

Yêu và thương…

Yêu thương tự nhiên giản dị như cơm ăn, nước uống, không khí thở... Loài người có tính xã hội ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu