16/01/2021

Tag: người quản lý

Vai trò đầu tàu - 2

Vai trò đầu tàu

Yếu tố con người có thể nói đóng vai trò quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp. Ở ...

Gieo hy vọng

Gieo hy vọng

Shane J. Lopez, nhà nghiên cứu ở Viện Gallup, năm 2013 đã viết hẳn một quyển sách, Making Hope Happen ...

Ai sẽ thành công?

Ai sẽ thành công?

Khi người quản lý nhận ra tính cách của nhân viên ảnh hưởng lớn đến công việc hiện tại và ...

Page 1 of 2 1 2

Mới cập nhật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản mới!

Đăng kí theo form bên dưới

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu