18/06/2024

Tag: người quản lý

Vai trò đầu tàu - 2

Vai trò đầu tàu

Yếu tố con người có thể nói đóng vai trò quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp. Ở ...

Gieo hy vọng

Gieo hy vọng

Shane J. Lopez, nhà nghiên cứu ở Viện Gallup, năm 2013 đã viết hẳn một quyển sách, Making Hope Happen ...

Page 1 of 2 1 2

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu