20/06/2024

Tag: Mexico

Truyền thống pi--ata - Độc đáo pinata - 3

Độc đáo piñata

Có cách thức tương tự như “đập niêu” trong phong tục truyền thống của Việt Nam, Piñata là một vật ...

Page 1 of 3 1 2 3

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu