14/05/2021

Tag: công trình tôn giáo

Chùa làng quê - 05

Chùa làng quê

Cùng với ngôi đình, ngôi chùa làng là hai biểu tượng của làng quê đã có từ ngàn xưa khi ...

Chùa phố -1

Chùa phố

Chùa làng, vốn là tài sản của làng, “một đêm thức dậy thành chùa phố”. Sáng thật sớm, sương ban ...

Page 1 of 2 1 2

Mới cập nhật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu