22/06/2024

Tag: Bệnh tâm thần

Bệnh Tự tỏa 3

Bệnh Tự tỏa

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cứ 100 người thì có 18,2 "người" mắc bệnh tâm thần, nặng hoặc nhẹ. ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu