21/03/2023

Tag: thịt dê

Dê nướng chao

Ăn thịt chú… 35

Sách Lĩnh Nam bản thảo của Hải Thượng Lãn Ông ghi nhận: “Dương nhục tục gọi là thịt dê. Nóng ...

MỚICẬP NHẬT

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu