17/06/2024

Tag: nhạc Trịnh

Chữ ru của nhạc Trịnh - 5

Ru của Trịnh

Nhạc Trịnh có khá nhiều tên ca khúc có chữ “ru” như: Ru đời đã mất, Lời mẹ ru, Ru em, ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu