31/10/2020

Quotes

Những danh ngôn, Quotes truyền hứng của các doanh nhân thành đạt để có những bài học hữu ích cho bản thân. Những câu nói hay về cuộc sống...danh ngôn nổi tiếng của các vĩ nhân trên thế giới.

Mới cập nhật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Tạo tài khoản mới!

Đăng kí theo form bên dưới

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu