18/06/2024

Tag: trách nhiệm

Suy ngẫm: Nặng và nhẹ

Nặng và nhẹ

Hai con lừa, một con chở gỗ, một con chở bông. Con chở bông thỉnh thoảng lại cười chế diễu ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu