25/07/2024

Tag: nghệ phẩm thủ công

Truyền thống pi--ata - Độc đáo pinata - 3

Độc đáo piñata

Có cách thức tương tự như “đập niêu” trong phong tục truyền thống của Việt Nam, Piñata là một vật ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu