17/04/2024

Tag: hội họa trừu tượng

Họa sĩ trừu tượng Ajay Chaudhary - Tay súng tay cọ - 1

Tay súng tay cọ

Chính khách, doanh nhân vẽ tranh là chuyện không lạ, nhưng một sĩ quan cảnh sát lão luyện vẫn có ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu