23/09/2021

Tag: đặc trưng đồng tháp

Về đồng ăn sen

Về đồng ăn sen

Ở miền Tây Nam bộ, sen mọc rất nhiều ở vùng trũng Đồng Tháp Mười đến độ được coi như ...

MỚICẬP NHẬT

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu