23/05/2024

Tag: tuổi về già

Hài lòng

Hài lòng

Nhóm bạn lớn tuổi ngồi lại với nhau, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe, động viên “giữ vững tinh thần ...

Bà chăm ông

Bà chăm ông

Ông bà có hai con gái đều sinh sống ở nước ngoài. Hồi ông còn khỏe, nghỉ hưu có thời ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu