30/05/2024

Tag: gốm sứ Việt Nam

Dĩa Mã Liễu - 7

Dĩa Mã Liễu

Ngựa và liễu là một đồ án khá phổ biến trong trang trí đồ gốm xưa. Nó thường được thể ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu