Tag: cải thiện

Câu chuyện triết học: Thiện và ác - 7

Thiện và ác

Nam Sơn hòa thượng có hai đệ tử. Một hôm, đệ tử lớn xuất ngoại hóa duyên, sau một ngày ...

Mới cập nhật

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Đăng kí theo form bên dưới

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu