23/07/2024
Nguyễn Phi Vân

Nguyễn Phi Vân

Nguyễn Phi Vân, thành viên sáng lập và phát triển Công ty World Franchise Associates khu vực Đông nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia, là tác giả viết sách về Nhượng quyền và hơn 20 năm hội nhập thương trường thế giới.

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu