22/05/2024

Tag: tư duy

Tư duy quán tính - 1

Tư duy quán tính

Một nhà hàng làm ăn rất phát đạt, ông chủ chuẩn bị mở thêm cửa hàng để kinh doanh, ông ...

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu