25/05/2022

Tag: Nam Sơn hòa thượng

Câu chuyện triết học: Thiện và ác - 7

Thiện và ác

Nam Sơn hòa thượng có hai đệ tử. Một hôm, đệ tử lớn xuất ngoại hóa duyên, sau một ngày ...

MỚICẬP NHẬT

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu