24/09/2023

Tag: Gốm

Truyền thống pi--ata - Độc đáo pinata - 3

Độc đáo piñata

Có cách thức tương tự như “đập niêu” trong phong tục truyền thống của Việt Nam, Piñata là một vật ...

Gốm

Gốm

Gốm ba tuổi. Giữa một rừng những Sô-phi, An-na, Cô-cô với An-đì, Tôm-mì, ngọng líu tiếng Việt chèn tiếng Anh ...

MỚICẬP NHẬT

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Retrieve your password

Vui lòng nhập email hay tên đăng nhập để reset mật khẩu