ACB khởi động cuộc thi sáng tạo “Xu hướng ngân hàng mở”

Ngày 9-8, ACB đã chính thức khởi động cuộc thi sáng tạo lớn nhất trong năm ACB WIN 2018 bằng hội thảo “Xu hướng ngân hàng mở” (Banking Without Walls) tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 400 nhân viên ACB và lực lượng sinh viên, cộng đồng những người yêu thích start up, … Continue reading ACB khởi động cuộc thi sáng tạo “Xu hướng ngân hàng mở”