DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Porsche công bố báo cáo thường niên và kinh doanh phát triển bền vững

1

Lần đầu tiên, Porsche tích hợp báo cáo tài chính với báo cáo phát triển bền vững. Định dạng báo cáo tích hợp mới nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác giữa các yếu tố kinh tế, sinh thái và xã hội để tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận. Nội dung của báo cáo đã có những điểm mới – và các tác giả nổi tiếng phải giải quyết các vấn đề cốt yếu về những thay đổi trong ngành công nghiệp ôtô. Công nghệ tương tác thực tế đã hiện thực hóa báo cáo: nội dung nghe nhìn nâng cao trải nghiệm đọc và thông tin.

DN617_DN&Xe240715_Porsche-chau-A

Nội dung của báo cáo thường niên và kinh doanh phát triển bền vững năm 2016 cũng có hướng tiếp cận mới. Định dạng chia làm hai phần được thiết kế để vừa mang tính thông tin và vừa có thể truyền cảm hứng. Phần đầu tiên của báo cáo – “Hiệu suất” – chứng minh sự phát triển kinh tế và bền vững của công ty cũng như khả năng đạt được hiệu suất hiện tại dựa trên số liệu tài chính, dữ liệu về môi trường và năng lượng cũng như tổng kết các sự kiện quan trọng của năm.

Mặt khác, phần thứ hai của báo cáo – “Triển vọng” – cung cấp những thông tin giải trí nhưng cũng phản ánh cái nhìn sâu sắc về một công ty, cân bằng giữa truyền thống và tương lai. Các chủ đề đề cập đến sự thay đổi trong ngành công nghiệp ôtô do công nghệ số hóa, tính bền vững như là một vấn đề cốt lõi trong xã hội, văn hóa của sự sai sót trong tiến trình đổi mới, nhà máy của tương lai và mối liên hệ giữa điểm đổi mới và tâm lý học. Trong số các tác giả có nhà nghiên cứu kinh doanh Wolf Lotter, Giáo sư tiến sĩ về sự phát triển bền vững, ông Stefan Schaltegger và Giáo sư Holger và tác giả kinh doanh Harald Willenbrock.

Xem thêm:

Porsche Việt Nam giới thiệu gói dịch vụ chăm sóc xe trong mùa nóng

Porsche lập kỷ lục mới về doanh số