Ông ăn chả (thì) bà ăn nem

1 Ông ăn chả (thì) bà ăn nem

Ông ăn chả (thì) bà ăn nem

Chồng hùng hồn tuyên bố với vợ:

– Người đàn ông đáng mặt đàn ông thì ít nhất mỗi tuần phải có một đêm không ngủ nhà.

Vợ hào hứng tán thành:

– Đúng rồi: để cho một người đàn ông đáng mặt đàn ông khác có chỗ… ngủ qua đêm.

Li bàn: Ông ăn chả (thì) bà ăn nem!!!
Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...