Gắp lửa bỏ tay người!!!

1 Gắp lửa bỏ tay người!!!

Gắp lửa bỏ tay người!!!

Hai phụ nữ lối xóm trò chuyện:

– Ai làm vỡ tan kính cửa sổ to đùng nhà chị vậy?

– Ông chồng hèn nhát của tôi chớ còn ai vào đây nữa!

– Xưa nay anh ấy nổi tiếng hiền lành, sao lại xảy ra việc này?

– Ổng đứng ngay cửa sổ và… né khỏi cái chậu hoa tôi quăng vô mặt!

Lời bàn: Gắp lửa bỏ tay người!!!

2 Giận mất khôn!!!

Giận mất khôn!!!

Giám đốc nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy một người ngồi tréo chân nhàn nhã trong chỗ sản xuất đang lúc cao điểm:

– Này, lương cậu bao nhiêu một tháng?

– Dạ thưa 5 triệu ạ.

– Được, đây là hai tháng tiền lương của cậu, cầm lấy và biến khỏi đây ngay lập tức.

Chàng thanh niên cầm tiền đi khuất rồi mà giám đốc vẫn chưa nguôi giận và quay sang quát hỏi nhân viên:

– Thằng ngốc lười nhác ấy làm nhiệm vụ gì ở đây, hả?

– Cậu ta đến… giao cơm trưa và đang chờ lấy tiền, thưa sếp!

Lời bàn: Giận mất khôn!!!

3 Đoạn trường vừa bước qua cầu đã hay!!!

Đoạn trường vừa bước qua cầu đã hay!!!

Nghe nói tuần trước cậu cưới vợ?

– Đúng!

– Và bây giờ chắc cậu đã biết thế nào là hạnh phúc?

– Đúng, nhưng đã… muộn mất rồi.

Lời bàn: Đoạn trường vừa bước qua cầu đã hay!!!
Comments
Loading...