Thúc đẩy thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

0

Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành quyết liệt thực hiện việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư bằng việc sớm xây dựng các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Phần lớn các nội dung mà Thủ tướng đốc thúc đều là những vấn đề nóng mà cộng đồng kinh doanh chờ đợi giải quyết thời gian qua.

Q.N (DNSGCT)

 

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...