DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Thúc đẩy thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

0 0

Thủ tướng đốc thúc các bộ, ngành quyết liệt thực hiện việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư bằng việc sớm xây dựng các văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

728X90pix banner Noel

Phần lớn các nội dung mà Thủ tướng đốc thúc đều là những vấn đề nóng mà cộng đồng kinh doanh chờ đợi giải quyết thời gian qua.

Q.N (DNSGCT)

 

728X90pix banner Noel