ADB tăng cường hỗ trợ các quốc gia nghèo khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào bảy hoạt động ưu tiên: Giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và giảm bất bình đẳng; thúc đẩy tiến bộ trong bình đẳng giới; khắc phục biến đổi khí hậu

Tuần qua, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê duyệt Chiến lược 2030, trong đó xác định tầm nhìn chung và chiến lược hỗ trợ trước các nhu cầu đang thay đổi của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Trong Chiến lược 2030, ADB sẽ kết hợp tài chính, tri thức và quan hệ đối tác để duy trì nỗ lực của mình nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo khổ cùng cực và mở rộng tầm nhìn hướng tới một khu vực thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững.

Hỗ trợ của ADB sẽ tập trung vào bảy hoạt động ưu tiên: Giải quyết tình trạng nghèo khổ còn tồn tại và giảm bất bình đẳng; thúc đẩy tiến bộ trong bình đẳng giới; khắc phục biến đổi khí hậu, xây dựng khả năng thích ứng trước khí hậu và thiên tai, và tăng cường tính bền vững về môi trường; giúp các thành phố trở nên đáng sống hơn; thúc đẩy phát triển nông thôn và an ninh lương thực; tăng cường quản trị nhà nước và năng lực thể chế; thúc đẩy hợp tác và hội nhập khu vực.

Theo Chủ tịch ADB Takehiko Nakao, châu Á – Thái Bình Dương đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế trong một nửa thế kỷ qua, song vẫn còn những chương trình nghị sự phát triển chưa hoàn thành. ADB sẽ tăng cường cách tiếp cận tập trung vào quốc gia, thúc đẩy sử dụng các công nghệ sáng tạo, đưa ra những hoạt động can thiệp toàn diện kết hợp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực và chủ đề, thông qua sự kết hợp các hoạt động của khu vực nhà nước và tư nhân. Trong đó, ADB sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cho các quốc gia nghèo và dễ tổn thương nhất của khu vực.

ADB tăng cường hỗ trợ các quốc gia nghèo khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Đầu tư cơ sở hạ tầng – đặc biệt là cơ sở hạ tầng xanh, bền vững, bao trùm và thích ứng – vẫn sẽ là một ưu tiên chủ chốt. Đồng thời, ADB sẽ mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, như giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Ít nhất 75% các hoạt động đã cam kết của ADB (tính theo trung bình chu trình ba năm, gồm cả các hoạt động có và không có bảo lãnh của chính phủ) sẽ thúc đẩy bình đẳng giới vào năm 2030. Đồng thời tới năm 2030, 75% các hoạt động đã cam kết của ADB sẽ hỗ trợ giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài trợ khí hậu từ nguồn riêng của ADB sẽ đạt tới 80 tỉ USD trong giai đoạn từ 2019 tới 2030. Ngoài nguồn tài trợ của mình, ADB cũng đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn lực đồng tài trợ trong dài hạn tới năm 2030, với mỗi 1 USD tài trợ cho các hoạt động ở khu vực tư nhân sẽ đi đôi với 2,50 USD đồng tài trợ trong dài hạn.

Bên cạnh đó, ADB cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên đang phát triển để xây dựng những sản phẩm và dịch vụ tri thức phù hợp nhất. ADB sẽ chủ động tham gia hoạt động nghiên cứu, cung cấp tư vấn chính sách có chất lượng cao, tăng cường năng lực thể chế của các quốc gia và mở rộng các quan hệ đối tác tri thức.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...