Browsing loại

Thế giới

Hệ thống cáp biển đang bị thách thức

Hệ thống cáp quang của toàn thế giới hiện nay bao gồm khoảng 300 cáp đặt dưới đáy biển. Hệ thống này rất lớn bởi đang chuyển tải hơn 95% các thông tin viễn thông toàn cầu, bao gồm các cuộc gọi điện thoại, video, dữ liệu internet… Việc…