Browsing loại

Tài chính

Thanh khoản ngân hàng đang trở nên eo hẹp

Những căng thẳng trên thị trường liên ngân hàng đã bắt đầu dẫn truyền sang thị trường 1 (huy động vốn từ dân cư), khiến lãi suất huy động của nhiều ngân hàng “rục rịch” tăng. Thanh khoản dư thừa trong sáu tháng đầu năm Theo báo cáo mới…