Browsing loại

Thời sự

Trông chờ dòng tiền

Theo một khảo sát gần đây của một đơn vị tư vấn bất động sản, những người được hỏi cho biết mối bận tâm lớn nhất của họ hiện nay là tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.