DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Huy động nguồn vốn gửi ở nước ngoài

0 0

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cho biết Bộ Tài chính đang xây dựng phương án để có thể huy động được nguồn vốn của các tổ chức tín dụng đang gửi ở nước ngoài. “Chúng tôi thấy rằng đây là một trong các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như hoạt động của các ngân hàng hiện nay để có đóng góp thêm vào các nguồn ngân sách”, Phó thống đốc nói tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào cuối tuần rồi.

Q.N (DNSGCT)