Browsing loại

Dòng thời sự

Khó kiểm soát tài sản cán bộ

Tuần qua, phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhiều báo trích dẫn theo đó việc kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Người đứng đầu đảng Cộng sản đưa ra nhận định này khi cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc…