DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Nhiều phụ nữ Việt Nam giữ vị trí hàng đầu trong quản lý doanh nghiệp

0 0

Báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố tuần qua cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm sáu nước Đông Nam Á có tỷ lệ phụ nữ nắm vị trí hàng đầu trong quản lý doanh nghiệp cao hơn mức trung bình.

Tỷ lệ này của tất cả sáu nước bao gồm Lào, Philippines, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều trên 15%, trong đó Việt Nam có tỷ lệ cao nhất là 30%.

Phúc trình nhan đề “Tạo điều kiện cho phụ nữ, năng động hóa châu Á” nhằm cung cấp những thông tin cập nhật về tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực, báo cáo các tiến bộ về bình đẳng giới đặc biệt là vai trò, nhiệm vụ của phụ nữ trong lĩnh vực quản lý.

ADB nói châu Á sẽ thịnh vượng hơn nếu thực hiện bình đẳng giới, nghĩa là biết cách sử dụng tất cả các nguồn nhân lực một cách đầy đủ nhất.

Chủ tịch ADB nhận xét phụ nữ châu Á vẫn còn bị thiệt thòi trong lĩnh vực giáo dục, công ăn việc làm và việc tạo điều kiện cho nhiều phụ nữ hơn có được việc làm thu nhập cao là một yếu tố giúp mang lại sự thay đổi xã hội.

Gia Minh (DNSGCT)

 

error: Bạn không thể copy dữ liệu