DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Gần 48.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong chín tháng qua

0 0

Trong chín tháng đầu năm nay, cả nước có 68.347 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 420,9 nghìn tỉ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,2 tỉ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong chín tháng là 12.848 doanh nghiệp, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong chín tháng qua là 47.604 doanh nghiệp, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.437 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 35.167 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, có 17.183 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm 36,1%); 15.398 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (chiếm 32,3%); 9.284 công ty cổ phần (chiếm 19,5%); 5.738 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,1%) và một công ty hợp doanh.

Mặt khác, theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong chín tháng qua là 6.962 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng.

Từ 20-8 đến 20-9-2015, cả nước có 7.042 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 44,5 nghìn tỉ đồng, bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,3 tỉ đồng.

So với tháng 8, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 24,3%, số vốn đăng ký giảm 19,3%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng 6,6%.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 22,6%; số vốn đăng ký tăng 45,9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới tháng 9 là 125,9 nghìn người, giảm 3,0% so với tháng trước.

Gia Minh (DNSGCT)

 

error: Bạn không thể copy dữ liệu