DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel
Browsing loại

Dòng thời sự

Tiền ảo, Đời thực

Không một lý thuyết kinh tế nào có thể tiên đoán được sự tăng giá chóng mặt của các đồng tiền ảo trong những năm gần đây, đặc biệt là trong năm 2017. Điển hình và được nhắc đến nhiều nhất cũng như có giá cao nhất trong số gần 1.500 loại…

Ngăn chặn lợi ích nhóm

Từ khi nền kinh tế chuyển đổi, cụm từ lợi ích nhóm được nhắc đến thường xuyên với nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng đều cho thấy lợi ích nhóm như là yếu tố cản trở sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và xã hội. Các tài liệu nước ngoài…