SCG hợp tác với Viện Công nghệ châu Á tại VN

Ngày 12-7, Tập đoàn SCG đã ký kết bản ghi nhớ với Viện Công nghệ châu Á tại VN (AIT-VN) về việc hợp tác thực hiện chương trình đào tạo đặc biệt dành cho các nhà quản lý trẻ của họ tại VN. Khóa đào tạo bắt đầu từ tháng 9 tới nhằm chuẩn bị cho nhân viên và lãnh đạo tương lai của SCG khả năng đảm nhận trách nhiệm cao hơn, đồng thời mở rộng góc nhìn quản trị để đón đầu những thay đổi trong tương lai. SCG đã đầu tư hơn một tỉ đồng cho chương trình này nhằm thực hiện cam kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở VN, bắt đầu ngay từ nội bộ tập đoàn.

SCG HỢP TÁC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á TẠI VN

Chương trình đào tạo nhằm cung cấp các kiến thức về khái niệm kinh doanh cũng như kỹ năng lãnh đạo theo định hướng của tập đoàn.Các nhà quản lý tham gia chương trình sẽ hiểu sâu hơn các khái niệm trong kinh doanh, luật lệ kinh doanh cũng như kỹ năng lãnh đạo, tổ chức và điều hành nhóm một cách hiệu quả. Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược cũng rất quan trọng đối với các nhà quản lý tương lai, vì vậy khóa học còn giúp họ nắm vững các kỹ năng để phát triển kế hoạch kinh doanh, tài chính cũng như tiếp thị.

SCG HỢP TÁC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á TẠI VN
Ông Montri Mahaplerkpong – Phó chủ tịch SCG VN tại lễ ký bản ghi nhớ

SCG và AIT-VN sẽ phối hợp thiết kế một chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kinh doanh và kỹ năng mềm của các nhà quản lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp họ trở thành những nhà lãnh đạo có năng lực cho  tổ chức và cho đất nước.

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...