DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Trường Hải Thaco muốn trả cổ tức bổ sung năm 2014 bằng tiền

0

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD, vào ngày 14-10 tới đây, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Trường Hải Thaco) sẽ chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả cổ tức bằng tiền bổ sung năm 2014.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 30% (đã chi trả vào tháng 5-2015). Với tỷ lệ này, Trường Hải Thaco đã chi khoảng 1.000 tỉ đồng trả cổ tức (trên mức vốn điều lệ 3.525 tỉ đồng). Năm 2014, Trường Hải Thaco đạt mức lợi nhuận sau thuế 3.268 tỉ đồng và lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31-12-2014 là 3.639 tỉ đồng.

Phương Quỳnh (DNSGCT)

 

error: Bạn không thể copy dữ liệu