DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

PNJ dự kiến tiếp tục tăng vốn lên 1.179 tỉ đồng

0 0

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 1-10-2015 của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), công ty sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 983 tỉ đồng lên 1.179 tỉ đồng – tương đương phát hành thêm 19,65 triệu cổ phiếu – tỷ lệ phát hành 20%. Nghị quyết này sẽ phải được đại hội đồng cổ đông thông qua. Do đó, công ty sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 11 năm nay để thông qua kế hoạch tăng vốn này.

Trước đó, PNJ cũng đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 756 tỉ đồng lên 983 tỉ đồng trong đó 7,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2014, 15,12 triệu cổ phiếu thưởng. Đợt phát hành đã hoàn tất vào cuối tháng 6 vừa qua.

Phương Quỳnh (DNSGCT)

 

error: Bạn không thể copy dữ liệu