DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

61% vốn điều lệ của Hanel được bán cho nhà đầu tư chiến lược

1

Theo kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Công ty TNHH một thành viên Hanel thực hiện cổ phần hóa trong năm 2015. UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31-12-2014 và phương án cổ phần hóa doanh nghiệp này. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Hanel có vốn điều lệ 1.926 tỉ đồng, trong đó đáng chú ý là cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược chiếm đến 61% vốn điều lệ (1.174,86 tỉ đồng). Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Hanel như đề nghị của UBND TP. Hà Nội.

Phương Quỳnh (DNSGCT)

 

error: Bạn không thể copy dữ liệu