DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

SCIC thành lập liên doanh với tập đoàn tài chính Hàn Quốc

10
Mirae Asset Global Investments, đơn vị quản lý tài sản của Tập đoàn Tài chính Mirae Asset của Hàn Quốc, đã ký hợp đồng liên doanh với một công ty con của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
SCIC thành lập liên doanh với tập đoàn tài chính Hàn Quốc
Ảnh: mafc.com.vn

Theo một tuyên bố mới đây, công ty quản lý tài sản từ Hàn Quốc đã mua lại 100% cổ phần trong Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát của SCIC và sẽ bán lại khoảng 30% tổng số cổ phần cho SCIC để thành lập liên doanh.

Bằng cách thành lập liên doanh, công ty Hàn Quốc sẽ hoạt động tại Việt Nam với tư cách pháp nhân thay vì chỉ là chi nhánh của công ty mẹ.

Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mirae Asset, ông Park Hyeon-Joo cho biết, Công ty có kế hoạch thành lập các quỹ đầu tư mới tại Việt Nam và đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình gồm các quỹ bất động sản và quỹ cổ phần tư nhân.

Vào năm 2006, Tập đoàn tài chính Mirae Asset đã thành lập Văn phòng đại diện Mirae Asset MAPS Asset Management và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính tại Việt Nam. Tiếp đó, vào tháng 12/2007, Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) được thành lập.

Trước đó, Quỹ đầu tư mạo hiểm của tập đoàn là Mirae Asset Venture Investment cũng đã đầu tư một khoản tài trợ với con số không được tiết lộ vào nền tảng tiện ích cho điện thoại thông minh Appota của Việt Nam, cùng với đối tác KIP (Korea Investment Partners).