DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Ngân hàng

Đất ở… ngân hàng

Giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay là bất động sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tính đến cuối quý I-2018 khoảng hơn 800.000 tỉ đồng, theo báo cáo tài chính quý I. Tất nhiên tài sản thế chấp cho ngân hàng không chỉ có…