GAS sẽ trả cổ tức đợt 1-2015 là 10%

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) mới có nghị quyết phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1-2015 bằng tiền mặt ở mức 10%. Số tiền mà GAS dự kiến chi để trả cổ tức đợt này là gần 1.894,4 tỉ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức là 5-10-2015. Thanh toán cổ tức bắt đầu từ ngày 23-10.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét sáu tháng đầu năm, tại thời điểm 30-6-2015, GAS có khoảng 20.405 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó tiền là 5.682 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 8.936 tỉ đồng. Với tỷ lệ sở hữu 96,75% vốn điều lệ GAS, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dự kiến sẽ nhận được 1.832,8 tỉ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này.

Phương Quỳnh (DNSGCT)

 

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...