Becamex IJC trả cổ tức 8%

0

Theo Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC), năm 2014, Becamex IJC hợp nhất đạt 1.049 tỉ đồng doanh thu và 230 tỉ đồng lợi nhuận, tương đương 77% và 75% kế hoạch đề ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là tổng doanh thu kế hoạch ước đạt 1.240 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế ước đạt 253 tỉ đồng, tăng 10%.

Tỷ lệ cổ tức năm 2014 của công ty là 8% bằng tiền mặt, dự kiến sẽ được chi trả vào quý IV năm nay. Mức cổ tức dự chi cho năm 2015 cũng ở tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

Phương Quỳnh (DNSGCT)

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...