Triển khai đề án thí điểm GrabCar tại TP.HCM

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã họp triển khai Quyết định số 24/QĐ-BGTVT về việc thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

0
Đề án được Bộ trưởng Giao thông Vận tải ký ban hành ngày 7-1-2016 với mục tiêu đưa hoạt động kết nối dịch vụ vận tải trên nền tảng công nghệ thông tin vào nề nếp và phù hợp với khuôn khổ pháp luật và tạo tiền đề cho việc triển khai các dự án ứng dụng KHCN cho ngành vận tải trong tương lai.

DN650-HDDN 010416-5

Cũng theo quyết định này, công tác thí điểm sẽ được triển khai tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh trong hai năm (từ tháng 1-2016 đến tháng 1-2018). Đơn vị tham gia thí điểm là Công ty TNHH GrabTaxi và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng loại xe dưới chín chỗ theo hợp đồng. Các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng kết nối xe hợp đồng khác phải tùy vào tính chất, đặc điểm cụ thể để có đề án thí điểm riêng. Trong quá trình triển khai thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để đánh giá kết quả và xem xét việc nhân rộng đề án trên phạm vi cả nước.

 

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...